0 Ratings

Bungkalan

300.00

SKU: 9 Category:

Ang librong Bungkalan: Manwal sa Organikong Pagsasaka, ay binuo ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura o UMA batay sa ilang taon ng pakikiisa sa buhay-at-kamatayang pakikibaka ng mga manggagawang-bukid sa Hacienda Luisita.

About the Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.