0 Ratings

Abreganas

258.00

5 in stock

[wc_quick_buy]
Category:

Layunin ng librong ito na pukawin at patindihin ang interes ng estudyante sa pag-aaral ng wikang Kastila. Hindi maitatatwa na ang interes ng estudyante ang siyang ginintuang susi para sa isang mabilis, magaan, at mabisang pagkatuto ng wika. Bukod sa mga dahilang kultural, ekonomiko o maging sa simpleng kuryusidad lamang ng estudyante sa wika at kulturang Kastila, malaki ang maitutulong sa pagtuturo at pag-aaral ng wikang Kastila ang Hispanismos na ginamit sa Abreganas.

About the Authors

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Other books by the author